3 niedziela zwykla 20Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ≪Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło≫. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: ≪Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie≫.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: ≪Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi≫. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Mt 4, 12-23

Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego.W Ewangelii czytamy o tym, jak Jezus powołuje czterech pierwszych uczniów: Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana. Od ponad dwóch tysięcy lat przemawia do ludzkich serc na różne sposoby i wciąż zaprasza do szczególnej służby Bogu i Kościołowi. Kapłani, tak samo jak pierwsi uczniowie, zostawiają całe swoje dotychczasowe życie i idą za Jezusem, aby pomagać Mu w głoszeniu Słowa Bożego i rozświetlaniu mroków naszej codzienności.

Jednak wezwanie „pójdźcie za mną” nie dotyczy tylko osób powołanych do kapłaństwa. Jezus wzywa do oddania się sobie każdego z nas.

Chrystus wchodzi dzisiaj w nasz skomplikowany współczesny świat i namawia do przemiany naszego życia, do ciągłego nawracenia się – tak samo, jak przyszedł do Galilejczyków żyjących w ciemnościach grzechu. Wciąż głosi Królestwo Boże, naucza i leczy przeróżne słabości. Może więc warto pójść za Nim, powierzyć Mu całą swoją doczesność i zrezygnować z tego co zbędne, aby ujrzeć prawdziwe światło.

Kasia Z. 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com