Wiele osób, poprzez dokonywanie wpłat na konto parafii wspiera różnorakie prace prowadzone w naszym kościoła (wykonanie ołtarzy, odnowienie obrazu Matki Bożej Płaszowskiej, malowanie kościoła itd.) Ponieważ dobiega końca czas rozliczeń podatkowych za rok 2015 r., pragniemy przypomnieć wszystkim, którzy dokonali wpłat na konto parafii, że istnieje możliwość odpisu od dochodu wymienionej darowizny a ponadto otrzymania nadpłaty. Wysokość nadpłaty uzależniona jest m.in. od progu podatkowego. Poniżej podajemy praktyczne informacje dla osób chcących w zeznaniu podatkowym za 2015 r. odliczyć darowiznę „na cele kultu religijnego”.

Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz 361 z póź. zm.) od dochodu można odliczyć m.in. darowizny:

- z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, w tym na wykonanie ołtarzy, malowanie kościoła itd. W tym przypadku można odliczyć pewną kwotę jako dochodu z przeznaczeniem na prowadzone w kościele prace. Wysokość darowizny podlegającej odliczeniu od podatku może wynosić aż 6% rocznego dochodu.

Podstawą odliczenia darowizny jest wpłata na rachunek bankowy. Wymagane są zatem dowody dokonanych wpłat (przekazy bankowe / pocztowy) a w przypadku przelewu - wyciągi bankowe.

* * *

Przykładowe odliczenie darowizny w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

Roczny dochód płatnika w r. 2015 wyniósł 20.000 zł., na malowanie kościoła wpłacił kwotę np. 500 zł. Przykład jego rozliczenia:

500zł – podatnik w okresie od 01.I.2015 do 31.XII.2015 dokonał wpłaty na malowanie kościoła w wysokości 500 zł
19.500 zł – dochód podatnika po odliczeniu darowizny w wysokości 500 zł (20.000 – 500 = 19.500)
2.954 zł – wyliczony podatek (19.500 razy 18% minus 556,02 = 2.954) wzór na wyliczenie podatku (556.02 – kwota wolna w podatku za 2015 r.)
3.044 zł – pobrany podatek przez płatnika w ciągu roku od kwoty 20.000 zł
90 zł – podatek do zwrotu (nadpłata podatku wynikająca z odliczenia darowizny od dochodu w wysokości 500 zł)

Kwotę 500 zł wpisujemy w załączniku PIT-O w poz. 13 i powtarzamy ją w poz. 34, następnie kwotę tą przenosimy do zeznania podatkowego PIT-37 do poz. 105 lub jeżeli rozliczamy się zeznaniem podatkowym PIT-36 w poz. 159. Dodatkowo w PIT-O w części D.1 (informacja o obdarowanym i darowiźnie) wpisujemy dane identyfikacyjne i adres obdarowanego a w pozycji 10 kwotę darowizny.

UWAGA!! Te same zasady odliczenia darowizn obowiązują w 2016 r.

Ponadto informujemy, że w przypadku nie odliczenia darowizny w I zeznaniu podatkowym za 2015 r. istnieje możliwość złożenia korekty do dnia 30 kwietnia 2016 r. z uwzględnieniem dokonanej wpłaty na malowanie kościoła.

Telefon do konsultanta 0-12-262-95-02 w godz. 20:00 do 21:00 (z wyjątkiem soboty i niedzieli).

Bóg zapłać za zrozumienie i wspieranie różnorakich prac zmierzających do upiększania naszego kościoła. 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com